اسید هیومیک یک کود زیستی با عملکرد بسیار چشمگیر در کشاورزی است که تاثیر آن از طریق انجام تحقیقات علمی آکادمیک و تجربی بر بسیاری از محصولات کشاورزی به اثبات رسیده است. در این مقاله نیز یک تحقیق علمی انجام شده درباره تاثیر مثبت کود اسید هیومیک در بهبود رشد و کیفیت خربزه ارائه می شود.

 

مطالب مشابه


تاثیر مصرف اسید هیومیک بر پسته

تاثیر اسید هیومیک بر زعفران

تاثیر هیومیک اسید بر مرکبات


 

خربزه یکی از مهمترین گیاهان جالیزی در جهان است که در رتبه چهارم میزان تولید قرار دارد. کاشت خربزه در کشور ما بیشتر در مناطق خشک و کم بارش انجام می گیرد که تحت تاثیرتنش خشکی قرار دارند که این تنش موجب نرمی ، چین خوردگی و قهوه ای شدن خربزه می شود. برای رفع این مشکل در سال ۱۳۹۴ یک تحقیق علمی آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان برای مطالعه تاثیر اسید هیومیک بر کیفیت و عملکرد خربزه تحت شرایط تنش آبی انجام شد. برای این منظور ، کرت های آزمایشی با ۳ تکرار آزمایشی به صورت محلول پاشی اسید هیومیک در ۳ اندازه مختلف صورت گرفت. سپس فاکتور هایی مانند رشد بوته ، تعداد میوه ها ، میزان کلروفیل و مقدار گوشت میوه در شرایط آبیاری بررسی شد. در مجموع طبق نتایج به دست آمده ، میزان عملکرد و رشد گیاه خربزه در صورت مصرف کود اسید هیومیک در حد ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.

این نتایج نشان از تاثیر بسیار مثبت مصرف اسید هیومیک بر گیاهان جالیزی ، بخصوص در شرایط تنش خشکی که در کشور ما فراوانی زیادی نیز دارد ، داشت. ویژگی مثبت کود اسید هیومیک این است که به عنوان یک کود بیولوژیک ، مواد غذایی مورد نیاز را به صورت قابل جذب برای گیاهان در اختیار قرار می دهد و تاثیری عالی در رشد گیاهان دارد. هیومیک اسید همچنین جذب اکسیژن ، فسفات ، کلسیم و دیگر ریز مغذی ها را توسط گیاهان بهبود می بخشد. این تاثیرات مثبت بر تمام بخش های گیاهان از جمله قطر ساقه ، طول ریشه ، وزن محصول و تجمع مواد مغذی در گیاه ماثر است.

دیگر ویژگی های مثبت کود اسید هیومیک این است که می توان آن را هم به صورت محلول پاشی و هم خشک مورد استفاده قرار داد. ولی به نظر می رسد مصرف آن در سیستم آبیاری هم راحت تر و هم ماثر تر باشد. همچنین هیومیک اسید به دلیل ساختار زیستی ، با سایر کود های شیمیایی و حیوانی هیچگونه تداخلی ایجاد نمی کند و معمولا از آن برای غنی سازی سایر کود ها استفاده می شود.