021-33324980

کود کشاورزی (18)

اسید هیومیک و تاثیر فوق العاده آن در پرورش مرغ گوشتی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

اسید هیومیک و تاثیر فوق العاده آن در پرورش مرغ گوشتی

مزایای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی اسید هیومیک برای خاک - 5.0 out of 5 based on 2 votes

مزایای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی اسید هیومیک برای خاک

بکارگیری تکنولوژی‌های مدرن کشاورزی در ایران - 5.0 out of 5 based on 1 vote

بکارگیری تکنولوژی‌های مدرن کشاورزی در ایران

ضرورت بکارگیری اسید هیومیک و کود ارگانیک در کشاورزی مدرن - 5.0 out of 5 based on 2 votes

ضرورت بکارگیری اسید هیومیک و کود ارگانیک در کشاورزی مدرن

نقش کود سولفات آهن و اسید هیومیک بر رشد میوه انگور - 5.0 out of 5 based on 2 votes

نقش کود سولفات آهن و اسید هیومیک بر رشد میوه انگور

بنتونیت در کشاورزی چه مقدار و چگونه باید استفاده شود؟ | روش مصرف بنتونیت در کشاورزی - 5.0 out of 5 based on 3 votes

بنتونیت در کشاورزی چه مقدار و چگونه باید استفاده شود؟ | روش مصرف بنتونیت در کشاورزی

چگونگی تولید اسید هیومیک و عملکرد آن در خاک کشاورزی - 3.3 out of 5 based on 3 votes

چگونگی تولید اسید هیومیک و عملکرد آن در خاک کشاورزی

اسید هیومیک و کود کمپوست چه تفاوتی دارند؟ - 5.0 out of 5 based on 2 votes

اسید هیومیک و کود کمپوست چه تفاوتی دارند؟

مزایای اسید هیومیک در دامداری - 4.5 out of 5 based on 4 votes

مزایای اسید هیومیک در دامداری

تاثیر کود سولفات آهن بر کیفیت گندم - 4.3 out of 5 based on 3 votes

تاثیر کود سولفات آهن بر کیفیت گندم

اسید هیومیک پودری و هیومیک اسید مایع و اسید هیومیک گرانوله - کدام بهتر است؟ - 4.5 out of 5 based on 2 votes

اسید هیومیک پودری و هیومیک اسید مایع و اسید هیومیک گرانوله - کدام بهتر است؟

اسید هیومیک و هیومات چه تفاوتی دارند؟ - 4.0 out of 5 based on 2 votes

اسید هیومیک و هیومات چه تفاوتی دارند؟

سولفات آهن یا کلات آهن - کدام بهتر است؟ - 4.3 out of 5 based on 10 votes

سولفات آهن یا کلات آهن - کدام بهتر است؟

اسید هیومیک ایرانی یا هیومیک اسید خارجی - کدام بهتر است؟ - 4.4 out of 5 based on 7 votes

اسید هیومیک ایرانی یا هیومیک اسید خارجی - کدام بهتر است؟

تاثیر کود هیومیک اسید بر رشد و عملکرد نیشکر - 5.0 out of 5 based on 1 vote

تاثیر کود هیومیک اسید بر رشد و عملکرد نیشکر

گوگرد پاشی انگور - 4.2 out of 5 based on 60 votes

گوگرد پاشی انگور

آهک در کشاورزی - 4.8 out of 5 based on 17 votes

آهک در کشاورزی

میزان و روش مصرف کود اسید هیومیک در کشاورزی - 4.0 out of 5 based on 28 votes

میزان و روش مصرف کود اسید هیومیک در کشاورزی

آهک

سود پرک

سود مایع

اسید هیومیک
بنتونیت

آهک،سود پرک،سود مایع

با ما در ارتباط باشید

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است

ایمیل
ورودی نامعتبر است

توضیحات
ورودی نامعتبر است

تماس با ما

mahdban Copy 75  تلفن دفتر تهران : 02133324980
iphone 38345  همراه : 09128124103 - 09334134599

 


 ایمیل : info@sinato.ir