تاثیر مصرف کود هیومیک اسید بر درختان مرکبات چیست؟

یکی از مهم ترین تاثیرات مصرف کود هیومیک اسید بر روی درختان ، کمک به گسترش و توسعه شبکه ریشه ها می باشد که همین امر ، به جذب هر چه بیشتر مواد مغذی خاک کمک می نماید. همچنین مصرف خاکی و محلول پاشی کود هیومیک اسید در اصلاح ویژگی های فیزیکی و بیولوژیکی ماثر است. کود اسید هیومیک موجب تصحیح ساختار خاک شده و همچنین افزایش جذب بیشتر آهن ، نیتروژن و فسفر از طریق ایجاد کلاته در نزدیکی ریشه سبب باروری بیشتر محصول مرکبات می شود.

مطالب مرتبط


تاثیر مصرف اسید هیومیک بر پسته

تاثیر اسید هیومیک کیفیت گندم

تاثیر اسید هیومیک بر رشد برنج

تاثیر اسید هیومیک بر زعفران


کود هیومیک اسید در خاک های رسی و فشرده هم ماثر است و توسعه ریشه درختان مرکبات را بهبود می دهد و همچنین موجب افزایش راندمان کود های شیمیایی به خصوص کود های ازته می گردد. کود اسید هیومیک از ایجاد مسمومیت درختان در اثر کود دهی غلط جلوگیری کرده و مقاومت درختان مرکبات را در برابر تنش های دمایی افزایش می دهد. به دلیل اینکه هوموس یکی از عناصر طبیعی مفید موجود در خاک است ، بنابراین مصرف کود هیومیک اسید (حتی در صورت مصرف نادرست) زیانی برای گیاهان ندارد.

کود هیومیک اسید بر جوانه زنی دانه ها هم ماثر است و جذب ریز مغذی ها را نیز تسهیل نموده و موجب بهبود ظرفیت کاتیونی خاک می گردد. اسید هیومیک می تواند کلروز و بیماری های برگی در درختان مرکبات را کنترل کند زیرا جذب آهن (یکی از ریز مغذی های کشاورزی) را تسهیل می نماید. کود هیومیک اسید ، جذب غشایی سلول های گیاهی را بهبود بخشیده و رشد درختان مرکبات را به میزان ۲۵۰ درصد افزایش می دهد. این افزایش رشد با کاهش نشانه های پیری در درختان همراه است. افزایش فعالیت های آنزیمی و فتوسنتزی برگ درختان مرکبات ، سبب جذب مناسب تر انرژی خورشید شده و غلظت پروتئین در میوه مرکبات را بالا می برد.

بهبود ساختار مکانیکی و شرایط زهکشی خاک در اثر مصرف کود هیومیک اسید ، موجب افزایش توان خاک در نگهداری رطوبت می شود. اسید هیومیک با تامین مواد مغذی مورد نیاز درختان مرکبات و همچنین افزایش راندمان جذب و حفظ ازت و منیزیم موجب کاهش نیاز به مصرف انواع کود کشاورزی شیمیایی می گردد و نیز می تواند سدیم موجود در خاک را حذف نماید در نتیجه مصرف کود هیومیک اسید برای شوری خاک نیز مفید واقع می شود.

به اطلاع کشاورزان و صاحبان فروشگاه های عرضه کود و سم در تمام شهر های کشور می رساند ، چنانچه تصمیم به خرید کود هیومیک اسید پودری و اسید هیومیک مایع وارداتی با کیفیت مرغوب دارید ، با بخش بازرگانی سینا تولید تماس حاصل فرمایید.