فرمول شیمیایی سولفات آلومینیوم

فرمول سولفات آلومینیم از اهمیت زیادی برای استفاده در مواد مصرفی مورد نظر برخوردار است زیرا در ترکیب آن با سایر مواد ماثر خواهد بود. سولفات آلومینیوم ماده شیمیایی پر کاربردی است که در موارد و مشاغل مختلفی بکار می رود. کاربرد های اصلی آلومینیم سولفات در مشاغلی همچون تصفیه آب آشامیدنی است که انعقاد مواد آلی موجود در آب ، سبب حذف کدورت آب خواهد شد. همچنین در صنایع دیگری مانند تولید کاغذ ، تنظیم اسیدیته ، کشاورزی و تولید مواد شیمیایی هم بکار می رود.

فرمول سولفات آلومینیم

این محصول از ترکیب یون های آلومینیوم و سولفات تشکیل شده است. برای تولید آن از روش های مختلفی استفاده می شود که رایج ترین آن ، واکنش دهی پودر نمک های آلومینیوم با اسید سولفوریک است. البته می توان از فلز آلومینیم هم برای این منظور استفاده نمود. فرمول شیمیایی سولفات آلومینیم به صورت Al2(SO4)3 است و در آب حل می شود. همچنین آبپوش های مختلفی از این محصول وجود دارد که با فرمول های زیر وجود دارد:

Al2(SO4)3.16H2O

Al2(SO4)3.18H2O

نوع خاصی از سولفات آلومینیوم هم در طبیعت ایجاد می گردد که در معادن آلونوژن می توان آن را یافت. این ماده به صورت هیدراته و پنج آبه است و از نوع فرمول شیمیایی به شکل [Al(H2O)6]2(SO4)3.5H2O تشکیل می گردد. همچنین ترکیب دیگری از این محصول نیز وجود دارد که خلوص پایین تری داشته و به زاج سفید عطاری هم معروف است. زاج سفید دارای فرمول سولفات آلومینیوم پتاسیم با ساختار مولکولی Al2(SO4)3 می باشد.

جرم مولی سولفات آلومینیوم

از نظر علم شیمی ، هر ماده ای دارای جرم مولی (وزن مولکولی) و مشخصات شیمیایی منحصر به فردی است. جرم مولی سولفات آلومینیم هم برای استفاده در بسیاری از مشاغل و تولید محصولات گوناگون اهیمت دارد. این ماده که با اسامی زاج سفید و سولفات تصفیه آب هم معروف است دارای مشخصات فنی زیر می باشد:

ویژگی های شیمیایی
فرمول سولفات آلومینیمAl2(SO4)3
جرم مولکولی سولفات آلومینیم۳۴۲٫۱۵ گرم بر مول در حالت خشک

۶۶۶٫۴۴ گرم بر مول در حالت هیدراته

چگالی۲٫۶۷۲ گرم بر سانتیمتر مکعب در حالت خشک

۱٫۶۲ گرم بر سانتیمتر مکعب در حالت هیدراته

قابلیت انحلالقابل انحلال در آب ، الکل و اسید های ضعیف