نقش کود اسید هیومیک بر تقویت خاک

تحقیقات نوین نشان می دهد که کود دهی خاک باید با درنظر گرفتن اطلاعات کافی از اسید هیومیک و شرایط خاک انجام شود. ظرفیت تبادل کاتیونی CEC هیومیک اسید سبب شده تا میزان اکسیژن دهی آن به خاک بیشتر از آب بوده و برای رشد گیاهان بسیار مفید باشد. مهم ترین ویژگی اسید هیومیک در توانایی آن جهت ترکیب همزمان یون های فلزی نامحلول ، اسید ها ، هیدروکسید ها و رها سازی تدریجی و مداوم آنها جهت ارائه به گیاهان نهفته است. به علت همین ویژگی ها ، به بررسی مزایای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی اسید هیومیک می پردازیم.

مزایای فیزیکی کاربرد اسید هیومیک

هیومیک اسید با بهبود ساختار خاک از هدر رفت آب و مواد مغذی در خاک های سبک و ماسه ای جلوگیری نموده و سپس با تجزیه در خاک ، این مواد را به سمت گیاهان هدایت می نماید. در خاک های سنگین و فشرده ، هوادهی و حفظ آب در خاک را بهبود بخشیده و کاشت گیاهان تسهیل می شود.

اسید هیومیک از طریق افزایش توان ترکیب کلوئید ها ، مانع از تخریب خاک و روان آب ها و در نتیجه فرسایش خاک می گردد.

هیومیک اسید مانع از فرو ریزی خاک شده و در نتیجه با بهبود هوادهی ، کارایی خاک را افزایش می دهد.

اسید هیومیک با افزایش ظرفیت نگهداری آب ، مانع از خشکی خاک می گردد.

به دلیل رنگ تیره هیومیک اسید ، با تیره شدن رنگ خاک ، توان آن در جذب انرژی خورشید افزایش می یابد.

مزایای شیمیایی کاربرد اسید هیومیک

افزودن اسید هیومیک موجب خنثی سازی خواص اسیدی یا قلیایی خاک شده و میزان پی اچ خاک برای رشد گیاهان تصحیح می شود.

هیومیک اسید قادر به بهبود و بهینه سازی جذب آب توسط گیاهان است.

از جمله مهم ترین مزایای مصرف اسید هیومیک ، افزایش ویژگی های بافری خاک می باشد.

اسید هیومیک به عنوان یک کلات کننده طبیعی برای یون های فلزی تحت شرایط قلیایی (خاک های آهکی) عمل نموده و جذب ریشه های گیاهان را افزایش می دهد.

هیومیک اسید از نظر مواد معدنی و آلی مورد نیاز گیاهان بسیار غنی است.

اسید هیومیک با حفظ کود های ارگانیک محلول در آب در نزدیکی ریشه ها ، مانع از شسته شدن و لیچ افتادن ریشه های می شود.

اسید هیومیک ظرفیت تبادل یونی بسیار بالایی را در خاک ارائه می دهد.

یکی از مهم ترین مزایای کود هیومیک اسید ، افزایش تبدیل عناصر مغذی نظیر آهن ، پتاس ، فسفر و ازت به شکل قابل جذب برای گیاهان است.

مصرف کود اسید هیومیک با افزایش توان گیاهان در جذب ازت ، سبب کاهش چشمگیر مصرف کود های ازته می شود.

اسید هیومیک واکنش دهی فسفر با کلسیم ، آهن ، منیزیم و آلومینیوم را کاهش داده و آن را به فرم قابل جذب و ماثر برای گیاهان تغییر می دهد.

کود هیومیک اسید با آزاد سازی دی اکسید کربن از کربنات کلسیم موجود در خاک سبب می شود تا این ماده در فتوسنتز گیاهان استفاده گردد.

اسید هیومیک با قادر سازی گیاهان به جذب آهن ، احتمال ابتلا به کلروز (کمبود آهن) را از بین می برد.

هیومیک اسید از میزان عناصر سمی موجود در خاک می کاهد.

اسید هیومیک برای خاک

مزایای بیولوژکی کاربرد اسید هیومیک

هیومیک اسید به روش بیولوژیکی گیاهان را تحریک به رشد نموده و فعالیت میکروارکانیسم ها را افزایش می دهد.

مصرف هیومیک اسید سبب تحریک آنزیرم ها شده و تولید محصولات کشاورزی را بالا می برد.

اسید هیومیک به عنوان یک کالیزور ارگانیک در بسیاری از فرایند های بیولوژیک شرکت دارد.

هیومیک اسید باعص تحریک رشد و تکثیر میکروارگانیسم های مفید موجود در خاک می شود.

اسید هیومیک موجب افزایش مقاومت گیاهان در مقابل بیماری ها و آفات می شود.

رشد ریشه گیاهان را بخصوص به صورت عمودی افزایش داده و توانایی آن را برای جذب مواد مغذی افزایش می دهد.

توسعه کلوفیل ، قند و آمینو اسید ها را در گیاهان افزایش داده و به بهبود فتوسنتز کمک می نماید.

کود هیومیک اسید سطح ویتامین ها و مواد معدنی را در گیاهان بالا می برد.

دیواره سلولی میوه ها را ضخیم نموده و سبب حفظ و نگهداری طولانی مدت آنها می شود.

اسید هیومیک قدرت جوانه زنی و ادامه حیات دانه ها را افزایش می دهد.

رشد گیاهان را از طریق افزایش سرعت تکثیر سلولی بیشتر نموده و نرخ توسعه سیستم ریشه و بازده مواد خشک را افزایش می دهد.

اسید هیومیک می تواند کیفیت بازدهی را بالا برده و سبب بهبود شرایط فیزیکی و میزان مواد مغذی در گیاهان شود.