سولفات آلومینیوم یک ماده شیمیایی مهم و پر کاربرد بخصوص در صنایع با اهمیتی همچون تصفیه آب و فاضلاب ، تولید کاغذ و تولید مواد شیمیایی مخصوصا ترکیبات آلومینیومی است. سولفات آلومینیوم ماده ای اسیدی با پی اچ کمتر از پنج است بنابراین ترکیب آن با مواد قلیایی ، اسیدی و خنثی (مانند آب) ، واکنش های مختلفی را ایجاد می نماید. در این مطلب به معرفی واکنش سولفات آلومینیوم با برخی مواد شیمیایی مهم می پردازیم.

 

واکنش سولفات آلومینیوم با آب

آب ماده ای خنثی و دارای پی اچ متعادل است. آب نوعی حلال ضعیف می باشد و برای بسیاری از مواد شیمیایی و معدنی مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که سولفات آلومینیوم را در آب حل کنیم ، نوع ماده ژلاتینی در ظرف ته نشین می شود که ترکیبی از سولفات آلومینیم و مواد ریز معلق در آب است. محصولات تولید شده در این واکنش ، نمک هیدروکسید آلومینیوم بهمراه اسید سولفوریک خواهد بود. فرمول واکنش سولفات آلومینیوم با آب به صورت زیر می باشد:

Al2(SO4)3 + 6H2O → ۲Al(OH)3 + 3H2SO4

واکنش سولفات آلومینیوم با کاستیک سودا

کاستیک سودا با فرمول شیمیایی سدیم هیدروکسید یکی از قلیایی ترین مواد شیمیایی است که به صورت مایع یعنی سود مایع و جامد یعنی سود پرک تولید می گردد. این ماده که در فارسی با نام سود سوز آور شناخته می شود ، محصول بسیار مهمی است که در اکثر صنایع استفاده می شود به همین علت واکنش سولفات آلومینیوم با کاستیک سودا را بررسی می نماییم. اهمیت این واکنش بدلیل اسیدی بوده سولفات آلومینیوم و قلیایی بودن کاستیک سودا است. فرمول واکنش سولفات آلومینیوم با سود سوز آور که محصول آن هیدروکسید آلومینیوم بهراه سولفات سدیم خواهد بود به شرح زیر می باشد:

Al2(SO4)3 + 6NaOH → ۲Al(OH)3 + 3Na2SO4

واکنش سولفات آلومینیوم با هیدروکلریک اسید

هیدروکلریک اسید یا اسید کلریدریک در حقیقت اسید موجود در معده انسان می باشد بنابراین واکنش سولفات آلومینیوم با آن اهمیت زیادی دارد تا مشخص شود در صورت بلعیدن این ماده ، چه اتفاقی در بدن خواهد افتاد. همان طور که در واکنش زیر خواهید دید ، نتیجه واکنش سولفات آلومینیوم با اسید کلریدریک ، تولید اسید سولفوریک به همراه کلرید آلومینیوم بوده و مقداری گاز کلر هم در محیط آزاد می شود.

Al2(SO4)3 + 6HCl → (H2SO4)3 + AlCl3 + (Cl)3

واکنش سولفات آلومینیوم با آهک هیدراته

واکنش سولفات آلومینیوم با هیدروکسید کلسیم از آن جهت اهمیت دارد که هر دو ماده به عنوان منعقد کننده جهت تصفیه آب و فاضلاب در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. آهک هیدراته مانند سولفات آلومینیم توان انعقادی ندارد اما قیمت آن تقریبا یک دهم آن می باشد. در زیر ، معادله واکنش سولفات آلومینیوم با آهک هیدراته قرار دارد:

Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 → ۲ Al(OH)3 + 3 CaSO4