سود پرک با آب ژاول چه تفاوت ها و شباهت‌هایی دارند؟

فرمول شیمیایی سود پرک : سدیم هیدروکسید | NaOH

فرمول شیمیایی آب ژاول : سدیم هیپوکلریت | NaOCl


 سایر اسامی سود پرک : کاستیک سودا | سود سوز آور | سود کاستیک

سایر اسامی آب ژاول : وایتکس | مایع سفید کننده


 مشخصات فیزیکی سود پرک : جامدی سفید رنگ ، بدون بو ، چیپس مانند ، محلول در آب

مشخصات فیزیکی آب ژاول : مایعی شفاف و بی رنگ (گاهی مایل به زرد) با بوی تند کلر


 سود پرک و آب ژاول هر دو مواد شیمیایی و قلیایی هستند که در تولید مواد شوینده مورد استفاده قرار می گیرند. هر دوی این مواد حالت ناپایداری دارند به این صورت که سود پرک تمایل به جذب رطوبت و گاز دی اکسید کربن محیط دارد تا به کربنات سدیم تبدیل شود و آب ژاول نیز در اثر نور و حرارت ، تجزیه شده و گاز کلر آزاد خود را از دست می دهد. به منظور تولید آب ژاول از محلول سود پرک استفاده می شود به این صورت که گاز کلر از داخل محلول سود پرک عبود داده شده و طبق معادله زیر ، آب ژاول به دست می آید:

Cl2 + NaOH —-> NaClO + NaCl + H2O

روش دیگر تولید آب ژاول از طریق ترکیب سدیم پراکسید با اسید کلریدریک است. برای تولید سود پرک نیز از روش الکترولیز نمک استفاده می شود. البته این ماده ابتدا به صورت سود مایع تولید شده و سپس از با روش های خاصی آن را به صورت  جامد در می آورند. عامل سفید کننده و تمیز کننده در سود پرک ، یون هیدروکسید و در آب ژاول ، یون هیپوکلریت است که هر دو از طریق فرایند اکسید کنندگی این توانایی را در اختیار دارند. سود پرک و آب ژاول ، مواد خورنده ای هستند که نباید با فلزات در تماس باشند به همین علت ، کلیه مخازن تولید و نگهداری باید از جنس PVC در نظر گرفته شود.