واکنش سدیم هیدروکسید با آب

معادلات واکنش سدیم هیدروکسید به عنوان یکی از مهمترین مواد شیمیایی معمولا در امتحانات دبیرستان ها یا دانشگاه ها مورد پرسش قرار می گیرد. این ماده در هر دو حالت خود یعنی سدیم هیدروکسید مایع یا سود مایع و هیدورکسید سدیم جامد یا سود پرک دارای واکنش یکسانی با مواد مختلف است زیرا فرمول شیمیایی آن ها تفاوتی نداشته بلکه از نظر غلظت متفاوت هستند. مولکول های سود سوز آور (سدیم هیدروکسید) تعامل زیادی با مولکول های آب دارند. به زبان ساده تر ، سود سوز آور یک ماده آبدوست است و تمایل زیادی به حل شدن در آب دارد.

سدیم هیدروکسید که با نام های کاستیک سودا ، سود سوز آور ، سود کاستیک ، سود مایع و سود پرک هم شناخته می شود ، یک ماده قلیایی بسیار قوی است که در صورت ترکیب با آب به سرعت و به میزان زیاد حل می شود. طی انحلال سدیم هیدروکسید در آب ، حرارت هم تولید می گردد که استنشاق بخارات آن (بخصوص با غلظت زیاد) می تواند برای چشم ها و سیستم تنفسی خطرناک باشد. از دید برخی افراد ، واکنش سدیم هیدروکسید با آب یک واکنش شیمیایی نیست بلکه هیدراته شدن یون های سدیم و هیدروکسید است. در صورتی که برخی اعتقاد دارند که سدیم هیدروکسید طی این واکنش به عناصر پایه خود تجزیه می شود.

معادله و فرمول واکنش سدیم هیدروکسید با آب به شرح زیر است:

NaOH + H2O → Na+ + OH + H2O

آب + یون هیدروکسید + یون سدیم → آب + سدیم هیدروکسید

 

واکنش سدیم هیدروکسید با آب چه نوع واکنشی است؟

واکنش های شیمیایی به دو صورت گرما گیر و گرمازا هستند که به علت تفاوت سطح انرژی مواد اولیه و محصولات می باشد. این تغییرات دمایی به دلیل انرژی درونی مواد است. انحلال سدیم هیدروکسید در آب یک واکنش اگزوترمیک یا گرمازا می باشد زیرا یون های سدیم +Na و هیدروکسیل -OH با مولکول های آب واکنش انجام داده و این واکنش انرژی آزاد می کند که به صورت گرما خود را نشان می دهد. این انرژی گرمایی برابر با انرژی لازم جهت شکستن پیوند میان یون های سدیم و هیدروکسیل است که واکنش را گرمازا می نماید. میزان گرمای تولید شده از واکنش سدیم هیدروکسید با آب بستگی به غلظت ماده هیدروکسید سدیم دارد به این صورت که نوع جامد آن یعنی سود پرک به دلیل دارا بودن غلظت بالاتر ، گرمای بیشتر نسبت به سود مایع در واکنش با آب تولید می نماید.