استفاده از اسید هیومیک تنها به تقویت برخی گیاهان محدود نمی شود بلکه هیومیک اسید شرایط خاک را بهبود بخشیده و می تواند به رشد تمامی گیاهان کمک کند. البته میزان مصرف و نوع کاربرد اسید هیومیک از اهمیت زیادی بر کیفیت گیاهان و از جمله هندوانه برخوردار است. هندوانه یک رقم پر کشت محصولات کشاورزی در ایران می باشد که بخش عمده ای از آن نیز به خارج از کشور صادر می گردد. روش های نوین کشت ، میزان کود دهی و نوع کود مصرفی مواردی هستند که کشاورزی شاغل در این بخش باید از آنها آگاه باشند.

 

مطالب مرتبط


تاثیر مصرف اسید هیومیک بر پسته

تاثیر اسید هیومیک بر رشد برنج

تاثیر اسید هیومیک بر زعفران


 

اهمیت کشت هندوانه

بر اساس آمار سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد FAO ، هندوانه یکی از پر کشت ترین میوه ها در جهان است. در آمار این سازمان ، کشور ما در سال ۲۰۱۷ با تولید بیش از چهار میلیون تن هندوانه ، جایگاه بالایی در میان تولید کنندگان این محصول در جهان دارد. بنابراین باید در کشت هندوانه ، اصول عملی و نوین را مورد توجه قرار دهیم.

برای درک بهتر تاثیر چشمگیر کود اسید هیومیک برای رشد و محصول دهی گیاهان و درختان ، تحقیقات علمی فراوانی در کشور های مختلف انجام می شود. در این مطلب به بررسی دو تحقیق انجام شده در ایران و خارج از کشور که در مورد تاثیر اسید هیومیک بر هندوانه انجام شده است می پردازیم.

 

تحقیقات داخلی

در تحقیقی که در سال ۱۳۸۹ در کشت بهاره و در زمینی کشاورزی با سیستم آبیاری قطره ای انجام شد ، تاثیر محلول پاشی کود اسید هیومیک بر هندوانه بررسی گردید. در این تحقیق دو رقم هندوانه با نژاد های کریسمون سوئیت و چارلستون گری کشت شده بود. به منظور درک بهتر تاثیر اسید هیومیک هندوانه ، مقادیر متفاوت ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ سی سی در یکصد لیتر آب مورد تحقیق قرار گرفت. سپس عملکرد کل آن شامل رشد ، وزن و محصول دهی و نیز بازار پسند بودن محصول بررسی شد که در نتیجه با غلظت هیومیکی ۱۵۰ سی سی ، عملکرد کل ۲۱ درصد و بازار پسند بودن ۲۴ درصد بهبود یافت. نتیجه جالب دیگری که بدست آمد نشان داد که افزایش مصرف اسید هیومیک (۱۵۰ سی سی) سبب نازک شدن پوست هندوانه نیز می شود. همچنین تاثیر گذاری هیومیک اسید بر نژاد کریسمون سوئیت بیش از نژاد چارلستون گری بود. تاثیر هیومیک اسید بر افزایش شیرین شدن هندوانه نیز مشهود است.

 

تحقیقات خارجی

در تحقیق مشابه که در کشور مصر به صورت آکادمیک انجام شد ، تاثیر کود اسید هیومیک بر سه رقم هندوانه به نام های شوگر بل ، اسوان و جیزه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. این آزمون طی سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ در مناطقی از کشور مصر که زیر کشت هندوانه بودن انجام شد. این زمین های کشاورزی از طریق آبیاری قطره ای تغذیه می شدند. مقادیر مختلف هیومیک اسید به منظور بررسی تاثیر آن بر بازده و کیفیت میوه هندوانه مشخص گردید.

از اطلاعات جمع آوری شده نتیجه گیری شد که مصرف اسید هیومیک بر کیفیت ، بازده و بازار پسندی هر سه رقم هندوانه ماثر است. کود هیومیک اسید بر مقادیر پتاسیم ، کلسیم و نیروژن محصول تاثیر گذار است. مصرف کود اسید هیومیک به دلیل تامین مواد ضروری مورد نیاز هندوانه و بخصوص ازت ، نیاز به مصرف کود های شیمیایی را تا حد چشمگیری کاهش می دهد.