کود اسید هیومیک در بهبود رشد گیاه کاکتوس

کود اسید هیومیک یک کود آلی با خاصیت اسیدی ضعیف است که برای کلیه گیاهان از جمله کاکتوس مفید و قابل استفاده می باشد. نقش هیومیک اسید در کشاورزی به جهت افزایش حجم ریشه ، بهبود خواص مکانیکی خاک و افزایش میزان و قابل جذب شدن عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان است. بخصوص در گیاهان آپارتمانی نظیر کاکتوس که دسترسی به میزان اندکی خاک دارند ، تامین مواد مغذی اهمیت ویژه ای دارد.

یکی از خواص مصرف اسید هیومیک برای کاکتوس و دیگر گیاهان ، افزایش حجم ریشه است. هرچه ریشه گیاهی ضخیم تر و پر حجم تر باشد ، تعداد سلول های جذب کننده آب و مواد مغذی هم بیشتر خواهد شد که در نتیجه گیاه برای تامین مایحتاج خود با مشکلات کمتری مواجه می شود. از طرفی میزان کافی مواد مغذی در خاک وجود دارد ولی به دلایل مختلف نظیر آهکی بودن و یا شسته شدن خاک قابل دسترس برای گیاهان نیست. کود اسید هیومیک این توانایی را دارد که علاوه بر افزایش ریزمغذی ها و مواد ضروری ، همچنین با ایجاد خاصیت کلاته در نزدیک ریشه کاکتوس به رشد آن کمک کند. این ویژگی تبادل کاتیونی نامیده می شود.

مصرف هیومیک اسید برای کاکتوس به بهبود فرایند فتوسنتز از طریق افزایش تولید قند ، پروتئین و ویتامین ها کمک می نماید. از طرف دیگر ، هیومیک اسید مقاومت کاکتوس در برابر استرس ها نظیر استرس حرارتی را افزایش داده و موجب تسریع در جوانه زنی گیاه می شود. همچنین به دلیل تقویت دیواره سلولی ، مقاومت گیاهان در برابر تهاجم انگل های قارچی را افزایش می دهد.

نقش کود اسید هیومیک در ایجاد توازن غذایی خاک را هم نباید نادیده گرفت. با وجود اینکه گیاهان به مواد غذایی مختلفی برای رشد و محصول دهی نیاز دارند ، اما همانظور که کمبود این مواد برای گیاهان زیان اور است ، مقدار بیش از حد آن هم خطرناک خواهد بود. برای مثال زیاد بودن عنصر فسفر موجب اخلال در جذب کلسیم و برخی ریزمغذی های کشاورزی خواهد شد. کود اسید هیومیک در زمینه ایجاد توازن در خاک دارای نقش مثبتی است.

فواید کود اسید هیومیک برای کاکتوس

روش مصرف کود اسید هیومیک برای کاکتوس

کود هیومیک اسید را می تواند به طرق مختلفی برای گیاه مورد استفاده قرار داد. این کار از روش های چالکود و یا محلول پاشی قابل انجام است. حتی می توان بذرهای کاکتوس را به کود اسید هیومیک آغشته نمود. مقدار مصرف کود اسید هیومیک برای کاکتوس نیز بستگی به سن و بزرگی آن و کمبود های خاک گیاه دارد.