بررسی اثر اسید هیومیک بر رشد ، بازده و مواد مغذی گیاه نیشکر

ما در طی مقالات موجود در سایت سینا تولید به بررسی تاثیر کود کشاورزی اسید هیومیک بر گیاهان مختلف نظیر مرکبات ، ذرت ، گندم ، سیب زمینی ، پسته و … پرداختیم. در این مقاله نیز تاثیر کود هیومیک اسید را بر عملکرد های زیستی و مغذی گیاه نیشکر می بررسی می کنیم. تاثیر کود اسید هیومیک فراوری شده از لیگنیت ، در یک تحقیق میدانی از سال از ۱۹۸۸ طی یک دهه در یک مزرعه نیشکر مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. خاک زمین کشاورزی از نوع شن و ماسه ای با pH معادل ۸ و شوری ۰٫۶۱ بود یعنی خاکی شور و آهکی داشت.

مطالب مرتبط


تاثیر مصرف اسید هیومیک بر پسته

تاثیر اسید هیومیک بر رشد گیاه ذرت

تفاوت اسید هیومیک با اسید فولویک چیست

کاربرد کود اسید هیومیک بر رشد و عملکرد سیب زمینی


روند انجام تحقیق

کود هیومیک اسید از نوع هیومات پتاسیم ، به صورت محلول پاشی بر سطح خاک اعمال شد. همچنین برای مشاهده تاثیرات مختلف آن ، از غلظت های متفاوت اسید هیومیک استفاده شد. زمان اعمال هیومیک اسید نیز در هنگام جوانه زنی و سپس بعد از ۳۵ روز از جوانه زنی انجام گرفت. یک طرح پایش نیز در حین این تحقیق بر پا بود تا در زمان بلوغ نیشکر ، بازده و کیفیت شیره نیشکر را ثبت کند. تیغه های برگ ها و غلاف ها به منظور سنجش میزان مواد مغذی مورد آنالیز قرار گرفت.

نتیجه آزمایش

مقدار ۶ گرم کود اسید هیومیک بر ۲ متر مربع خاک سبب افزایش راندمان نیشکر در مقایسه با دیگر غلظت ها و نمونه شاهد شده بود. مصرف کود هیومیک اسید همچنین بازده نیشکر را در زمینه غلظت مواد مغذی در تیغه های برگ و غلاف ها نیز به شکل معنی داری افزایش داد. البته زمان مصرف کود اسید هیومیک دارای تاثیر معناداری نبوده و در نتیجه می توان این کود کشاورزی آلی را در هر دوره ای از کشت مورد استفاده قرار داد.

به اطلاع کشاورزان ، مصرف کنندگان و فروشگاه های عرضه کود و سم در تمام نقاط کشور می رساند ، به منظور خرید کود اسید هیومیک پودری و هیومیک اسید مایع خارجی با کیفیت بسیار ممتاز و قیمت مناسب با بخش بازرگانی سینا تولید تماس حاصل فرمایید.