مقایسه سولفات آلومینیوم (آلوم) با پلی آلومینیوم کلراید (پک) در تصفیه آب

مواد کلوئیدی در اصل ذرات سوسپانسیون سبک وزن موجود در آب هستند که موجب آلودگی آب آشامیدنی می شود. با توجه به اینکه دو ماده سولفات آلومینیوم یا آلوم و پلی آلومینیوم کلراید یا پک به عنوان پر کاربرد ترین مواد شیمیایی انعقادی تصفیه آب مصرف می شوند ، در تحقیقی به مقایسه این دو ماده در pH و مقادیر مختلف در تصفیه خانه شهری پرداختیم. نتایج حاکی از آن بود که پروسه انعقاد در آب گل آلود بسته به اسیدیته و میزان مصرف ، برای هر دو ماده سولفات آلومینیوم و پلی آلومینیوم کلراید به خوبی انجام شده و این دو ماده تاثیر بسیار عالی در ته نشین سازی ذرات ریز معلق در آب داشتند. بیشترین میزان حذف آلودگی برای سولفات آلومینیوم برابر با ۸۲٫۹ تا ۹۹% و برای پلی آلومینیوم کلراید به میزان ۹۳٫۸ تا ۹۹٫۶% بود و هر دو ماده نتایج رضایت بخشی در زمینه تصفیه آب آشامیدنی از خود به نمایش گذاشتند.

از نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان نتیجه گرفت که پلی آلومینیوم کلراید نسبت به سولفات آلومینیوم از عملکرد بهتری برخوردار است. همچنین در پروسه فیلتراسیون مستقیم با استفاده از فیلتر ماسه-زغال سنگ ، سولفات آلومینیوم و پلی آلومینیوم کلراید دارای نتایج مشابهی بودند. این بررسی در دوره زمانی ۲۴ ساعته انجام شد.

به استحضار مصرف کنندگان محترم و صاحبان کارخانجات و صنایع گوناگون می رساند ، در صورتی که تصمیم به خرید سولفات آلومینیوم (آلوم) و یا پلی آلومینیوم کلراید (پک) دارید ، با بخش بازرگانی گروه سینا تولید تماس حاصل فرمایید.