بررسی کاربرد سود مایع سوزاور در تصفیه آلومینیوم از آلومینا

کاربرد سود مایع (کاستیک سودا) در تصفیه آلومینیوم از سنگ معدنی بوکسیت در جهت کربن زدایی می باشد به این صورت که پس از مرحله استخراج ، باقیمانده بوکسیت باید از محلولی که حاوی آلومینیوم است جداسازی شود. این فرایند ، تسویه settling نام دارد. ترکیب این ناخالصی های جامد ، گل سرخ نامیده می شود که برای عرضه نامناسب است. این باقیمانده ها پیش از انتقال به ته نشین کننده ها تا حد ممکن از فیلتر ها عبور داده می شود.

مطالب مرتبط


MSDS سود مایع

تاریخچه سود مایع


در این مرحله محلول رقیق سود مایع سوز آور (کاستیک سودا) با آهک هیدراته (هیدروکسید کلسیم) ترکیب شده و تحت عنوان پروسه شستشو ، برای حذف کربنات هایی که در اثر واکنش ترکیبات بوکسیت با هوا ایجاد شده استفاده می گردد. برای استخراج آلومینا از بوکسیت ، باید موادی همچون سیلیکا ، آهن و دی اکسید تیتانیوم را از آن جدا سازی کرد. برای این منظور و جهت تصفیه سنگ آلومینیوم مراحل زیر انجام می گردد:

۱- آلومینا با استفاده از محلول داغ سود مایع و آهک هیدراته از بوکسیت استخراج می شود

۲- این ترکیب به داخل یک محفظه پر فشار و گرم منتقل می گردد

۳- محلول سود مایع ( کاستیک سودا ) سبب انحلال آلومینا و ته نشینی آن در محلول اشباء می شود. آلومینا سپس شسته شده و آب آن خارج می گردد

۴- در مرحله بعد ، مواد ته نشین شسته و فیلتر می شود تا سود مایع آن استخراج گردد

۵- در نهایت مابقی مواد نیز فیلر شده و آلومینا به صورت پودر سفید رنگ به دست می آید

با توجه به این که ماده اصلی در تولید پودر آلومینیوم (آلومینا) ، بوکسیت است بنابراین اکثر کارخانجات تصفیه آلومینیوم در نزدیکی محل معدن بوکسیت تاسیس می شود تا هزینه های حمل و نقل کاهش یابد. با توجه به مطالب گفته شده ، نقش سود مایع سوزاور یا همان محلول کاستیک سودا در صنعت تصفیه آلومینیوم ، به عنوان یک ماده استخراج کننده ناخالصی های موجود در سنگ معدنی آلومینیوم ، (بوکسیت) است. سود مایع یا حالت جامد آن که سود پرک نام دارد ، ماده شیمیایی بسیار با اهمیتی می باشد که تقریبا در تمامی صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.