سولفات آلومینیوم چه تاثیری در ساختار سیمان و بتن دارد؟

سولفات آلومینیوم به عنوان یک ماده شیمیایی غیر قلیایی در بخش های مختلف صنعتی همچون تصفیه آب و فاضلاب ، تولید دئودورانت ، بخش کشاورزی ، صنایع شیمیایی و … استفاده می شود. اما سولفات آلومینیوم در تولید سیمان پرتلند و متعاقب آن در تولید بتن هم مورد استفاده قرار می گیرد. سولفات آلومینیم دارای ویژگی ها و مزایایی جهت به کارگیری در تولید سیمان و بتن است که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم

دلیل کاربرد سولفات آلومینیوم در تولید سیمان و بتن

سولفات آلومینیم دارای نقش زودگیر در سیمان پرتلند است و سختی بتن را در عرض یک روز افزایش می دهد. سولفات آلومینیوم همچنین موجب بهبود پروسه هیدراسیون آلومینات کلسیم می شود. همچنین اثبات شده که تاثیر آلوم بر بهبود شرایط هیدراسیون ، با افزایش مقدار آن ، بیشتر می گردد. در یک تحقیق سیستمیک انجام شده بر روی تاثیر سولفات آلومینیوم بر ویژگی های سیمان ، مکانیسم تغییرات با استفاده از تست های XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش ، حاکی از آن بود که مصرف سولفات آلومینیم سبب کاهش زمان سفت شدن سیمان و همچنین کاهش حجم پس از خشک شدن و افزایش مقاومت بتن می شود. همچنین افزودن سولفات آلومینیوم موجب تغییر مورفولوژی سیمان خواهد شد.

آزمایشات دیگری هم که بر روی تاثیر سولفات آلومینیوم بر سیمان انجام شده است ، بیان می کند که سولفات آلومینیم می تواند به عنوان افزودنی اصلی غیر اسیدی جهت زودگیر بتن مصرف شود. همچنین کاربرد وسیعی در ضد آب کردن بتن دارد. البته برای تهیه سیمان و بتن ، تعداد زیادی افزودنی استفاده می شود که باید به ترکیب و واکنش سولفات آلومینیوم با این مواد و همچنین مقدار استاندارد مصرف آن توجه داشت. سولفات آلومینیم دارای خلوص و کیفیت های متفاوتی است و دانه بندی های آن هم تفاوت هایی دارد.