واکنش تجزیه ی آلومینیوم سولفات

سولفات آلومینیوم یک ترکیب شیمیایی با فرمول Al2(SO4)3 است. معادله تجزیه آلومینیوم سولفات یکی از پر کاربردترین معادلات در آزمایشات شیمیایی می باشد. سولفات آلومینیوم که با اسامی دیگری مانند آلوم یا زاج سفید هم شناخته می شود با ترکیبات مختلف و آبپوش های متفاوتی به صورت مایع و جامد قابل تولید است. برای تولید آلومینیوم سولفات به روش آزمایشگاهی از واکنش هیدروکسید آلومینیوم که نوعی قلیا بوده و به عنوان دارو کاربرد دارد با اسید سولفوریک استفاده می شود:

۲Al(OH)3 + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

 

همچنین می توان سولفات آلومینیوم را از طریق حرارت دادن فلز آلومینیوم در اسید سولفوریک به طوری که در آن حل شود نیز تولید نمود:

۲Al + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3 H2

 

وزن مولی این ماده در دو حالت مایع و جامد متفاوت است که همین امر بر واکنش تجزیه ی آلومینیوم سولفات تاثیر گذار خواهد بود. دمای ذوب سولفات آلومینیوم خشک برابر با ۷۷۰ درجه سانتی گراد و دمای ذوب سولفات آلومینیوم هشت آبه هم ۸۶٫۵ درجه سانتیگراد است. تجزیه سولفات آلومینیوم در دمای ۵۸۰ تا ۹۰۰ درجه سانتی گراد (بسته به عواملی مختلفی همچون نوع آبپوش ، خلوص و …) رخ می دهد. طی واکنش تجزیه ی آلومینیوم سولفات ، یون آلومینا و ماده ای به نام تری اکسید گوگرد تولید می شد که معمولا با آب ترکیب شده و نمک های هیدراته با ترکیبات گوناگون را ایجاد می نماید. معادله تجزیه آلومینیوم سولفات به شرح زیر است:

Al2(SO4)3→Al2O3+3SO3

 

تجزیه آلومینیوم سولفات در اثر حرارت بالا انجام شده و نیازی به مواد شیمیایی خاصی برای این اتفاق نیست. البته دمای تجزیه آن بسیار بالا است بطوری که در شرایط معمول امکان پذیر نبوده و حتما نیازمند کوره های خاصی می باشد.