خاک بستر در مرغداری از نقش بسیار مهمی برخوردار است. کود مرغی حاوی مواد ضروری مورد نیاز گیاهان یعنی ازت ، فسفر و پتاسیم NPK است. طبق تحقیقات انجام شده در صورت عدم استفاده از خاک بستر در سالن های مرغداری و پرورش طیور ، کود مرغی طی اولین سال در حدود نیمی از ظرفیت ازت خود را از دست خواهد داد. همچنین وجود یک خاک بستر مناسب به منظور جذب گاز آمونیاک از کود مرغی به جهت جلوگیری از انتشار آن در فضای مرغداری از اهمیت زیادی برخوردار است.

نقش سولفات آلومینیوم در مرغداری و پرورش طیور

خاک بستر مرغداری و طیور معمولا از جنس براده چوب ، شن و ماسه و بنتونیت است که همه از دسته مواد معدنی محسوب می شوند. این مواد بیشتر به عنوان جذب کننده رطوبت ناشی از فضولات مرغی اهمیت دارند. اما سولفات آلومینیوم یک ماده شیمیایی است که در خاک بستر مرغداری به صورت اختصاصی به منظور کاهش میزان تولید گاز آمونیاک در سالن پرورش بکار برده می شود.

ایجاد آمونیاک به دلیل فعالیت های باکتریایی در فضولات گله ، یکی از دلایل ایجاد حساسیت و مسمومیت در طیور می باشد که باید به هر شکل ممکن میزان آن را کاهش داد. از طرفی کود مرغی یکی از مهمترین و با ارزش ترین انواع کود کشاورزی است که به میزان زیادی برای تقویت گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد. مصرف سولفات آلومینیوم در خاک بستر مرغداری و طیور سبب حفظ ظرفیت ازت آن شده و در نتیجه کود با ارزش تری تولید خواهد شد. سولفات آلومینیوم همچنین به دلیل اینکه از ایجاد فسفر محلول در آب در کود مرغی می کاهد ، برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آب هم ماثر و مفید است.

سولفات آلومینیوم دارای تاریخچه طولانی مصرف توسط انسان می باشد. این ماده به صورت زاج سفید (سولفات آلومینیوم پتاسیم) در زمان رومیان و یونان باستان به منظور رنگرزی پارچه استفاده می شده است. اما مصرف آن در مرغداری به عنوان خاک بستر ، سابقه زیادی ندارد. بلکه با تحقیقات انجام شده اخیر ، مشخص شده که سولفات آلومینیم در این صنعت کاربرد ماثری دارد.

سولفات آلومینیوم در خاک بستر مرغداری و طیور

چرا سولفات آلومینیوم در مرغداری مفید است؟

همانطور که گفته شد یکی از مشکلات اساسی در پرورش طیور ، تولید بیش از حد گاز آمونیاک در سالن پرورش است که سبب ایجاد بوی نامطلوب و بیماری گله می شود. سولفات آلومینیوم Aluminium Sulfate یک ماده شیمیایی است که در صورت استفاده در خاک بستر مرغداری ، با آب موجود در فضولات واکنش داده و هیدروکسید آلومینیوم تولید می کند. سپس این ماده دوباره با آب واکنش داده و فسفات آلومینیوم تولید می شود. نهایتا یون هیدروژن موجود در فسفات آلومینیوم با گاز آمونیاک واکنش داده و آن را به صورت آمونیاک مایع در خاک بستر نگه می دارد.

بنابراین استفاده از سولفات آلومینیوم در خاک بستر مرغداری و پرورش طیور از دو جنبه حائز اهمیت است. اولا مانع از انتشار گاز آمونیاک در سالن پرورش شده و در نتیجه از مسمومیت گله و ایجاد بوی نامطبوع در محیط جلوگیری می شود و ثانیا با افزایش میزان ازت موجود در کود مرغی آن را به منظور استفاده در کشاورزی ، ارزشمند تر می نماید.