اسامی عمومی سود پرک : سود سوز آور | سود کاستیک | هیدروکسید سدیم | کاستیک سودا فلکس | سود جامد

اسامی لاتین سود پرک : Sodium hydroxide | Sodium oxidanide | Caustic soda | Lye | Ascarite | White caustic | Sodium hydrate

فرمول مولکولی سود پرک : NaOH یا HNaO

وزن مولکولی سود پرک : 39.997 گرم بر مول

وزن ایزوتوپی سود پرک : 39.993 گرم بر مول

ظاهر فیزیکی سود پرک : سفید – روغنی – کریستال های مات – بی بو

چگالی سود پرک : 2.13 گرم بر سانتیمتر مکعب

دمای ذوب سود پرک : ۳۱۸ درجه سانتیگراد | ۶۰۴ درجه فارنهایت

دمای جوش سود پرک : ۱۳۸۸ درجه سانتیگراد | ۲۵۳۰ درجه فارنهایت

انحلال پذیری سود پرک : زیاد در آب و گلیسیرین | اندک در آمونیاک | نا محلول در اتر | کند محلول در پروپیلن گلیکول

ظرفیت خاص گرمایی سود پرک : ۵۹٫۶۶ کیلو ژول بر مول

pH سود پرک (لگاریتم پتانسیل هیدروژن) : محلول ۰٫۰۵ درصد وزنی برابر با ۱۲ | محلول ۰٫۵ درصد وزنی برابر با ۱۳ | محلول ۵ درصد وزنی برابر با ۱۴

میزان خورندگی سود پرک : بسیار خورنده (بر سطوح فلزی و بافت های ارگانیک) بخصوص در حضور رطوبت

نمودار طیف مادون قرمز بر اساس استاندارد سازمان داروی بریتانیا

اطلاعات فنی سود پرک

مصارف پزشکی سود پرک : محلول ۲ درصد سود پرک حداقل ۹۴ درصد در آب داغ برای از بین بردن پاتوژن های معمول مانند عامل بیماری “وبا” مصرف می شود.

مصارف غذایی و خوراکی سود پرک : به عنوان یک افزودنی غذایی برای خنثی سازی اسید کاربرد دارد.

مصارف کشاورزی سود پرک : به عنوان علف کش استفاده می شود.

مصارف صنعتی سود پرک :

۱- چسب و سیلانت شیمیایی

۲- جاذب

۳- مواد شیمیایی کشاورزی (غیر آفت کش)

۴- عامل ضد چسبندگی

۵- عامل سفید کننده

۶- عامل مهار کننده های خوردگی و عوامل ضد پوسته پوسته شدن

۷- تولید رنگ و پوشش

۸- تولید سوخت

۹- مایعات مورد استفاده در سیستم های محدود

۱۰- عامل تبادل یونی

۱۱- مصارف آزمایشگاهی

۱۲- عامل کاهنده و اکسید کننده

۱۳- پلاستی سایزر

۱۴- لایه برداری سطحی

۱۵- تنظیم کننده پروسه

۱۶- پروسه های خاص در محصولات پتروشیمی

۱۷- عامل جداسازی جامدات

۱۸ – تولید حلال های شوینده و چربی شور

۱۹-عامل فعال کننده سطحی

ناخالصی های رایج سود پرک : کلرید سدیم | کربنات سدیم | سولفات سدیم | کلرات سدیم | آهن و نیکل

درصد مصرف سود پرک در صنایع : ۵۱% از کل سود پرک تولید شده در تولید فلزات غیر آلومینیومی مصرف می شود | ۶% برای تولید آلومینیوم | ۱۸% در تولید خمیر کاغذ | ۱۳% در صنایع پتروشیمی ، نساجی ، صابون سازی و صنایع غذایی | ۴% در تولید ابریشم مصنوعی و سلافین | ۸% در دیگر صنایع (طبق آمار سال ۱۹۷۴)

هشدار های سود پرک :

H290 : می تواند موجب خوردگی در فلزات شود

H314 : سبب سوختگی پوست و صدمات چشمی می شود

H315 : موجب تحریکات پوستی می شود

H318 سبب خصارت های شدید چشمی می شود

واکنش سود پرک با هوا و آب : به آرامی دی اکسید کربن را از هوا جذب کرده و رسوب می دهد. در آب نیز حل شده و حرارت تولید می کند به طوری که ممکن است سبب جوش آمدن آب شود.