سود مایع پتروشیمی اروند

شرکت پتروشیمی اروند یکی از عرضه کنندگان سود مایع در بورس کالا می باشد. سود مایع پتروشیمی اروند ، بخشی از نیاز کشور به این ماده شیمیایی پر مصرف که در صنایع صابون سازی ، تولید کاغذ ، پتروشیمی وحفاری چاه نفت و …کاربر دارد را تامین می نماید. سود مایع پتروشیمی اروند از نوع سود مایع ۵۰ درصد بوده و عرضه آن در بورس به صورت فله ای و با حواله های ۲۵ تنی از مبدا کارخانه می باشد. برای حمل سود مایع از تانکر های مخصوصی استفاده می شود که دیواره مخزن آن در برابر خوردگی ناشی از کاستیک سودا مقاوم است.

سود مایع پتروشیمی اروند دارای جنبه صادراتی نیز می باشد که البته قیمت عرضه صادراتی آن متفاوت است. ما به منظور آشنایی مصرف کنندگان گرامی  ، جدول آنالیز سود مایع پتروشیمی اروند را در این مطلب قرار داده ایم.

آنالیز سود مایع پتروشیمی اروند

CAUSTIC SODA LIQUID SPEC

 Expected Value

 ComponentsTo

be Analyzed

 Frequence State

L/G/S

 Sample Location

Point/Line no.

 Sample
 50 wt%NaOH RL    At Jetty Line

No.413300202V

 Caustic 50%

train 0

 <100 ppm wt(NaCL(50% Basis R
 <50 ppm wt (NaCIO3(50% Basis R
 <3 ppm wt(Fe(50% Basis R